اثبات تیراندازی با سلاح توسط کارشناس رسمی دادگستری مهمات و اسلحه شناسی

اثبات تیر اندازی با اسلحه که در واقع اسلحه شناسی جنایی است به این صورت می باشد که با مطالعه مواردی چون جنس اسلحه، نوع اسلحه و انواع فشنگ ها و نحوه استفاده از آنها و در نهایت مقایسه انواع پوکه ها می پردازد. با استفاده از این علم می توان در صحنه های جرم نسبت به متهم و مجرمین اظهار نظر نمود. تیراندازی با اسلحه توسط شبیه سازی صحنه وقوع جرم و آثار به جای مانده از تیراندازی اثبات می شود.

تیراندازی با اسلحه

تیراندازی با اسلحه به صورت غیر قانونی در مواردی چون زورگیری، قتل، حملات شبانه به منزل و اماکن مختلف انجام می شود. حال به سبب اینکه بتوان تیر اندازی با اسلحه را اثبات نمود نیاز به تحقیقات مختلفی است که توسط کارشناس رسمی انجام می شود. کارشناس رسمی دادگستری مهمات و اسلحه شناسی می تواند با استفاده از علم اسلحه شناسی جنایی و همچنین آثار و شواهد بر جای مانده به اثبات تیر اندازی بپردازد. همچنین کارشناس رسمی دادگستری مواد محترقه و منفجره نیز می‌تواند در خصوص گلوله و انفجار‌های حاصله اظهار نظر نماید.

نحوه ی اثبات تیراندازی با اسلحه

نحوه ی اثبات تیراندازی با اسلحه به این صورت است که کارشناس صحنه جرم را به دقت بررسی می کند. تمامی شواهد برجای مانده از جمله نوع فشنگ ها و پوکه های برجای مانده از اسلحه و همجنین نحوه ایجاد ضربه و آثار ناشی از ضربه گلوله را مورد بررسی قرار می دهد. این شواهد مستند سازی شده و توسط کارشناس پیگیری می شود و در نهایت طی گزارشی نتیجه اعلام می گردد.

بررسی محل و مسیر گلوله جهت اثبات تیراندازی

مهم ترین مورد در خصوص اسلحه کشی در صحنه های وقوع جرم بررسی محل و مسیر گلوله جهت اثبات تیراندازی توسط کارشناس است. در خصوص اینکه بتوان صحنه های جرم را شبیه سازی نمود نیاز است تا چگونگی شلیک گلوله و همچنین نحوه و مکان اصابت گلوله به درستی مشخص شود. در چنین شرایطی با بررسی سر نخ هایی که وجود دارد از جمله پوکه های اضافی، خراشیدگی های روی دیوار و همچنین آثار دیگری چون شنیده شدن صدا و تعداد دفعات شلیک گلوله می توان دقت را بالا برد و در نهایت تیراندازی را اثبات نمود. یکی دیگر از موارد اثبات تیراندازی این است که از کالبد شکافی استفاده شود و در نهایت با عکس برداری از قربانی می توان محل دقیق وجود گلوله در جسم را مشخص نمود.

بانک اطلاعات گلوله

بانک اطلاعاتی اسلحه یکی دیگر از مهم ترین امکانات رایانه ای است که می تواند در خصوص تست مشخصات اسلحه، روش های اصابت گلوله و تحقیقات میکروسکوپی مربوط به اسلحه اطلاعات جامعی در دسترس قرار بدهد. در نهایت کارشناس می تواند شواهد و مستندات صحنه جرم از جمله عکس ها را با اسکنر مورد بررسی قرار می دهد.

جرم تیراندازی با سلاح

نگهداری غیر قانونی از سلاح در واقع جرم است و جرم آن متناسب با نوع اسلحه می باشد. جرم تیراندازی با سلاح همانطور که در قانون حمل اسلحه ذکر شده است که خرید و فروش، قاچاق اسلحه و نگهداری از اسلحه سرد و گرم و متعلقات وابسته به آن از ده تا پانزده سال متفاوت می باشد.

کارشناس نسبت به بررسی تیراندازی با اسلحه از شواهد و مدارک مربوطه استفاده می کند و طی گزارشی نتیجه را اعالم می کند. روش هایی که کارشناس می تواند در اثبات تیراندازی با اسلحه استفاده کند می‌تواند شامل استفاده از بانک اطلاعاتی، بررسی مسیر گلوله و فشنگ ها و پوکه های بر جای مانده است.